Kristína a Mária Royová
(internetové stránky venované pamiatke sestier Royových)


Vyznanie Kristíny Royovej: "A keby sa mňa dakto spýtal, či by som hľadiac naspäť ešte raz chcela žiť pre Krista ten život už prežitý, s plným presvedčením by som vyznala, že áno. A že keby som ho mohla žiť druhý raz, usilovala by som sa žiť ho vernejšie, čistejšie, aby vo mne i skrze mňa lepšie oslavovaný bol môj Slávny Kráľ, Ježiš Kristus."


Prednáška Mareka Říčana z konferencie o Kristíne a Márii Royovej, ktorá sa ukutočnila v máji 2006 v Starej Turej:
AKTUÁLNOST ODKAZU DÍLA KRISTÍNY ROYOVÉ

Séria článkov "ZAJÍMAVOSTI Z DÍLA KRISTÍNY ROYOVÉ" od autora Mareka Říčana:
 1. Nejsvěžejší dílo
 2. Humor v díle Kristíny Royové
 3. Obraz evangelické církve v díle Kristíny Royové
 4. Obraz katolické církve v díle Kristíny Royové
 5. Židé v díle v díle Kristíny Royové
 6. Podpora misie – nejen penězi 
 7. Paranormální jevy v díle K. Royové  
 8. Otázka ženských práv  
 9. Vedecko-technický pokrok 
 10. Myšlienka demokracie v diele Kristíny Royovej 
 11. Ateizmus v diele Kristíny Royovej 
 12. Vianoce v diele Kristíny Royovej 
Vystavené dokumenty sú vo formáte PDF (program na prezeranie si môžete stiahnúť tu). Dátum aktualizácie: 2.11.2006

Kniha o živote a diele Kristíny Royovej

Autorom knižnej publikácie, ktorá bola vydaná v roku 2005 pri príležitosti 100. výročia návštevy sestier Royových na Tešínsku, je brat farár Mgr. Stanislav Kaczmarczyk.

Elektronická verzia knižnej publikácie (2,8 MB) je vystavená so súhlasom jej autora, Mgr. Stanislava Kaczmarczyka a grafického štúdia Infinity Art, ktoré zabezpečilo grafickú úpravu a spracovanie. Tento dokument je vyhradený pre osobné použitie, a nie je určený na zverejňovanie na iných web stránkach. Môžete slobodne sťahovať, kopírovať, tlačiť a distribuovať tento dokument, pokiaľ ho nebudete zverejňovať na inej internetovej stránke. Môžete urobiť odkaz (link) na túto web stránku. Vystavená knižná publikácia je nepredajná.

Vystavená publikácia je vo formáte PDF (program na prezeranie si môžete stiahnúť tu). V prípade problémov pri prezeraní dokumentu napíšte mail na adresu webmaster@mvt.sk, k dispozícii je aj verzia vytvorená v staršej verzii programu Adobe Acrobat.

Záznam zo stretnutia spevokolov Tatranského seniorátu, Stará Ľubovňa, 25.9.2005
Téma: 145. výročie narodenia Kristíny Royovej


Autorom príhovorov je brat farár Mgr. Stanislav Kaczmarczyk z Českého Tešína.1. zamyslenie: V rodičovskom dome
 MP3 1,2 MB
2. zamyslenie: Veľké rozhodnutie
 MP3 1,6 MB
3. zamyslenie: Súcit s trpiacimi
 MP3 1,5 MB
4. zamyslenie: Láska k Bohu a k národu
 MP3 1 MB
5. zamyslenie: Svedectvo národom
 MP3 1,5 MB
Odkazy na iné internetové stránky:

Mesto Stará Turá


Kontakt: webmaster@mvt.sk


Počet návštev (od 18.4.2006):